نمونه كارهای طراحی شده توسط دلتا

سایتهای در درست طراحی : شرکت جام جم

 • سایت هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد
  سایت هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد
  وبسایت: www.abasabadie.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
 • سایت شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد)
  سایت شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد)
  وبسایت: www.paytakhtiec.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
 • گروه تولیدی صنعتی پرند
  گروه تولیدی صنعتی پرند
  وبسایت: www.parandcom.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
4 3 2 1