نمونه كارهای طراحی شده توسط دلتا

 • سایت صنایع فلزی رنگین برنز
  سایت صنایع فلزی رنگین برنز
  وبسایت: www.ranginbronze.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, Ajax, jqueryو MySql

 • سایت گروه تولیدی صنعتی یراق آلات نجفی
  سایت گروه صنعتی یراق آلات نجفی
  وبسایت: www.yaragh-najafi.com
  فناوریهای بكار رفته : HTML, Ajax, jquery

 • سایت صنایع تراس
  سایت صنایع تراس
  وبسایت: www.truss.ir
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, CSS
 • سایت کارخانه نورد و پروفیل صابری
  سایت کارخانه نورد و پروفیل صابری
  وبسایت: www.profile-saberi.com
  فناوریهای بكار رفته : HTML, Ajax, jquery, Flash

 • سایت نمایندگی 1221 ایران خودرو
  سایت نمایندگی 1221 ایران خودرو
  وبسایت: www.jafari1221.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, CSS
 • سایت گروه طراحی EMC
  سایت گروه طراحی EMC
  وبسایت: www.emc-co.ir
  فناوریهای بكار رفته : Ajax, jqueryو MySql

4 3 2 1