نمونه كارهای طراحی شده توسط دلتا

 • سایت صنایع برودتی هادیران
  سایت صنایع برودتی هادیران
  وبسایت: www.hadiran.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
 • سایت صنایع پویاساز اصل
  سایت صنایع پویاساز اصیل
  وبسایت: www.pooyasazasl.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
 • سایت صنایع فلزی میلان
  سایت صنایع فلزی میلان
  وبسایت: www.Milanfelez.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, Ajax, mysql, jquery
 • سایت شخصی مازیار رضائی راد
  سایت شخصی مازیار رضائی راد
  وبسایت: www.mz3r.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
 • سایت حقوقی دادآور
  سایت حقوقی دادآور
  وبسایت: www.dadavar.ir
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
 • سایت صنایع برودتی کیایی
  سایت صنایع برودتی کیایی
  وبسایت: www.kiaei-ci.com
  فناوریهای بكار رفته : PHP, HTML, Ajax, jquery
4 3 2 1